DSC05775Wolff en Deken zijn gematigde aanhangers van de patriotten, de aanhangers van de Verlichting die zich verzetten tegen het huis van Oranje. Als het Pruisische leger de Oranjes in 1787 te hulp komt, lijkt het de dames Wolff en Deken beter om naar Frankrijk te vertrekken. Daar wonen ze enige tijd in prettige omstandigheden, maar als hun kapitaal opraakt, moeten ze terugkeren naar Nederland. Daar is door de patriotten inmiddels de Bataafse Republiek uitgeroepen. Met hun Gedichten en Liedjes voor het Vaderland steunen zij de radicale patriotten die in 1798 de macht grijpen.